Anuli Croon
PANORAMA HIS

PANORAMA- HIS - ROTTERDAM  2012

PANORAMA Hillegersberg - Schiebroek              ontwerp  | ANULI CROON | 2011
Panorama His , Anuli Croon
PANORAMA Hillegersberg - Schiebroek              ontwerp & produktie | ANULI CROON | 2011
PANORAMA Hillegersberg - Schiebroek              ontwerp & produktie | ANULI CROON | 2011

PANORAMA HIS, 2.200 x 450 cm, 2012. Duplex printed on twenty panels of canvas.

Commissioned by BAS / Ilja de Rijk, HIS / Deelgemeente Hillegersberg–Schiebroek.

– Council and wedding chamber, Argonautenweg, Hillegersberg, Rotterdam.The canvas panels each run in their own rail – each panel can slide to the left and right independently – thisway the panorama can be made into an abstraction of itself.
NEW WORK OF ART IN THE BOROUGH COUNCIL OFFICE.


Last summer the borough was enriched by an artwork in the council chamber-cum-wedding room in the borough council office. It is a work by Rotterdam artist Anuli Croon.

The representation of 4.50 x 22 m. depicts the village centres of Schiebroek and Hillegersberg, situated in a green landscape abounding in water. 

The cubist panorama is an eye-catching work, not only in the room itself but also when seen from the street.    

The two sides of the representation are both unique plays of surfaces, patterns and colours.  

The panels can be slid aside independently and thus create an abstract landscape that enters into a play with its surroundings.

The official introduction of the artwork will take place in February 2013, during that year's first council meeting. Kaboul Vermijs, Cultuurscout HiS  / 2012
translation by Gerard van den Hooff

PANORAMA HIS, 2.200 x 450 cm, 2012. Dubbelzijdig geprint op twintig canvas panelen.

Opdrachtgevers BAS / Ilja de Rijk, HIS / Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

– Raads-en trouwzaal, Argonautenweg, Hillegersberg, Rotterdam.De canvas panelen lopen elk in een eigen rail – elk paneel kan onafhankelijk van de andere panelen naar links en rechts worden geschoven – het panorama kan daardoor ook een abstractie van zichzelf worden.
NIEUW KUNSTWERK IN HET DEELGEMEENTEKANTOOR 


Sinds afgelopen zomer is de deelgemeente een kunstwerk rijker, en wel in de raads - en trouwzaal van het deelgemeentekantoor. 

Het is een werk van de Rotterdamse kunstenaar Anuli Croon.

Het 4,50 x 22 meter grote 'doek' verbeeldt de dorpskernen van Schiebroek en Hillegersberg, liggend in het groene en waterrijke landschap.

Het kubistische panorama is een opvallend werk, niet alleen in de raadszaal, maar ook vanaf de straat.  

Beide kanten van de voorstelling zijn een unieke spel van vlakken, patronen en kleuren. 

De panelen kunnen onafhankelijk van elkaar verschoven worden, waardoor er een abstract landschap gecreëerd wordt en het kunstwerk een spel met haar omgeving aan gaat.

In februari 2013 zal het kunstwerk officieel in gebruik genomen worden tijdens de eerste raadsvergadering van het jaar.Kaboul Vermijs, Cultuurscout HiS  / 2012