ABOUT
Photography by Inez Odijk

Anuli Croon (Leeuwarden, 1964) woont en werkt sinds 1990 in Rotterdam en studeerde in 1989 af aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving, ‘s-Hertogenbosch. 


Naast mijn autonome werk in mijn atelier _ schilderijen en werk op papier _ ontwerp ik in nauw overleg met de opdrachtgever voor de openbare en particuliere ruimte in het materiaal en de techniek die de situatie vraagt; zoals glasapplicaties, textiel en stof, muur- en wandschilderingen.Anuli Croon (Leeuwarden, 1964) lives and works in Rotterdam and graduated from the Royal Academy of Art and Design, ‘s-Hertogenbosch in 1989.


In addition to my autonomous work in my studio _ painting and work on paper _ I design in close consultation with the client for the private and public space in the material and technique that the situation requires; such as wall painting, glassapplique, fabric and textile.

© 2022  Anuli Croon, Allard Assen, photographers | fotografen, authors | writers.