Anuli Croon
MURAL | Oude Noorden Rotterdam


MURAL "WIND'S UP" ROTTERDAM / OUDE NOORDEN


"HET WAAIT" ROTTERDAM / OUDE NOORDENMURAL "WIND'S UP" ROTTERDAM / OUDE NOORDEN

Wind’s Up, mural, 410 x 190 cm, 2011. Realization by Mineur.

Commissioned by Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam, Havensteder, Sonor.

– Witte Zwaanhof / Zwaanshals, Oude Noorden, Rotterdam.


Since the turn of the century, the 'Old North' district in Rotterdam has been subject to  a transformation. Squares are being done up and old premises renovated. And while this old-working class area is given a facelift, the Rotterdam Centre of Visual Art has developed an art project in conjunction with Havensteder and Sonor.

It is all about the ornamental frames. These are usually found on blank walls of 19th-century premises. In the last century artists successfully made out a case for using these advertising locations for paintings and eventually, in 2011, new paintings were made inside six frames and an existing painting was restored. 


One of the new works is a painting made by Rotterdam-based artist Anuli Croon, on the corner of Witte Zwaanhof and Zwaanshals.

Croon paints city dwellers: her mechanical-looking lines, the industrial areas and patterns and hard colours are far apart from any form of nature. The hair of the characters is blowing round their blue or brilliantly white faces in a cartoonish manner. 

Croon's work looks as if it has been made by computer, rather than by hand. Perfectly in tune with a city like Rotterdam, these figures have been depicted monumentally and spectacularly. They almost seem to burst out of the frames.


BKOR Rotterdam


"HET WAAIT" ROTTERDAM / OUDE NOORDEN

Het Waait, muurschildering in ornamentenlijst, 410 x 190 cm, 2011.

Uitvoering: Mineur. Opdrachtgevers: Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam, Havensteder, Sonor.

– Witte Zwaanhof / Zwaanshals, Oude Noorden, RotterdamSinds de eeuwwisseling is het Oude Noorden in Rotterdam bezig met een transformatie. Pleintjes worden opgeknapt, oude panden gerenoveerd. En terwijl deze oude volkswijk bezig is een steeds nieuwer uiterlijk te krijgen heeft het  Centrum Beeldende Kunst Rotterdam een kunstenplan ontwikkeld in samenwerking met Havensteder en Sonor.

Het gaat om de ornamentenlijsten. Deze lijsten zitten op de vaak blinde gevelmuren van verschillende negentien-eeuwse panden.

Vorige eeuw hebben kunstenaars met succes gepleit om op deze reclamelocaties schilderkunst aan te brengen.

In 2011 krijgen zes lijsten een nieuwe schilderijn en wordt een bestaande schildering gerestaureerd.


Een van de nieuwe werken is een schildering van de Rotterdamse kunstenaar Anuli Croon, op de hoek Witte Zwaanhof en Zwaanshals.

Croon schildert stadsmensen: haar mechanisch uitziende lijnen, de industriële vlakken en patronen en harde kleuren zijn ver verwijderd van elke natuur. Cartoonesk wappert het haar van de personages rond

hun blauwe of spierwitte gezichten. Croon's werk lijkt eerder met een computer te zijn gemaakt dan met de hand geschilderd. Passend bij een stad als Rotterdam zijn deze figuren dynamisch en monumentaal groot en groots neergezet. Ze lijken bijna uit de lijst te barsten.


BKOR Rotterdam