Anuli Croon
CMH | UTRECHT
CMH_Utrecht 2019 Anuli Croon _ photography Daria Scagliola
CMH_Utrecht 2019 Anuli Croon,  photography Jannes Linders
CMH_Utrecht 2019 Anuli Croon,  photography  Jannes Linders
CMH_Utrecht 2019 Anuli Croon,  photography Daria Scagliola
CMH_Utrecht 2019 Anuli Croon,  photography Jannes Linders


CENTRAAL MILITAIR HOSPITAAL

CMH UTRECHT 2019


DUTCH CENTRAL MILITAIRY HOSPITALcolumn _ CMH2019, design: Anuli Croon

commissioned by The Dutch Ministry of Defense, Central Militairy Hospitaal_CMH

production: Anuli Croon, Iwaarden Artwork, medium: StoColor paint on concrete column


sizes: (1x) H 1.956 cm x W 650 cm + (3x) H 250 x W 625 cm + (1x) H 300 x W 650 cm


completion: May 2109

chairman: Kolonel bd Tony Bek, advisor visual art: Esther Vonk | Studio Vonk Rotterdam, interiorarchitect: Karin Kleimwee, 

architects CMHCarolien Euser, Eric Wendel / EGM architecten

location: Central Militairy Hospitaal_CMH Lundlaan, Utrecht, NL

photography: Daria Scagliola, Jannes Linders, Wouter Kalkman, Ministerie van Defensie.

CMH_Anuli Croon, photography Daria Scagliola
CMH_Anuli Croon, photography Daria Scagliola 2019
CMH_Utrecht 2019 Anuli Croon,  photography Jannes Linders
CMH_Utrecht 2019 Anuli Croon,  photography Jannes Linders

EN


Work of art in the Central Military Hospital commissioned by the Dutch Ministry of Defence.

At the central reception desk of the CMH stands a huge concrete column. Grey concrete, four stories high. Visible from the public space, but also from the four floors, which have a variety of function rooms.

In January 2019 this column was transformed into an eye-catching work of art. All operational units are represented in it and the artwork 'breathes' the core values of both Defence and the CMH.

 

"The artwork conceived as a fabric that consists of groups of elements; silhouettes of animals representing the character traits of the soldier as mythical animals; godwit, porpoise, fox, owl, harrier, hare, sea otterbat, yellow-rimmed water beetles,

garfish; the equipment of the different units of Defence; the submarine Walrus, the amphibious transport and landing craft Johan de Witt, the CH-47 Chinook, the Ambu-Boxer armoured vehicle, satellite dish, drone.

 

The column you see in the central hall predominantly shows a pile of figures representing soldiers from the different units. On another scale, rappelling soldiers can be seen as well as soldiers sitting in an observation post. Ribbons have been used as motifs for a garment. The Dutch Lion is shining on a blue scarf.

 

The three floors at the back of the column are divided into water, earth and air: equipment of Navy, Army, Air Force and Military Police are placed inside. The entire representation is interwoven with an irregular grid of dark and light quadrangles." NL > EN by Gerard van den Hooff+

a few months after completion, an assignment was added: the request was to design yet another part of the column in the waiting room on the ground floor, this time with a focus on cybercrime.

 

CMH_Anuli Croon, photography Daria Scagliola
CMH_Anuli Croon, photography Daria Scagliola
CMH_Utrecht 2019 Anuli Croon,  photography  D

NL


Een kunstwerk in het Centraal Militair Hospitaal in opdracht van het Ministerie van Defensie.

Bij de centrale receptie van het CMH staat een kolossale betonnen kolom. Grijs beton, vier verdiepingen hoog. Zichtbaar vanuit de openbare ruimte, maar ook vanaf de vier verdiepingen, waar verschillende functionele ruimtes zijn.

Deze kolom is in januari 2019 getransformeerd tot een in het oog springend kunstwerk.

Alle operationele onderdelen worden er in weergegeven en het kunstwerk 'ademt' de kernwaarden van zowel Defensie als het CMH.


"Het kunstwerk opgevat als een weefsel dat bestaat uit groepen elementen; silhouetten van dieren die de karaktereigenschappen van de soldaat vertegenwoordigen als mythische dieren; grutto, bruinvis, vos, uil, kiekendief, haas, zeeotter, kolblei, vleermuis, geelgerande watertor en de snoek; de uitrusting van de verschillende onderdelen van Defensie; de onderzeeër Walrus, het amfibisch transport- en landingsvoertuig Johan de Witt, de CH-47 Chinook, het Ambu-Boxer pantservoertuig, drone, satelietschotel, 


.


De kolom die men ziet in de centrale hal laat hoofdzakelijk een stapeling van figuren zien die soldaten van de verschillende eenheden representeren. Op een andere schaal zijn soldaten te zien die afdalen aan touwen en nemen soldaten hun plaats in op een uitkijkpunt. Batons zijn verwerkt als motief voor een kledingstuk. De Nederlandse Leeuw glimt op een blauwe sjaal.


De drie verdiepingen aan de achterkant van de kolom zijn onderverdeeld in water, aarde en lucht: materieel van Marine, Landmacht, Marechaussee en Luchtmacht zijn daarbinnen geplaatst.


De gehele voorstelling is verweven in een onregelmatig raster van donkere en lichte vierhoeken."
+

een paar maanden na oplevering werd er een opdracht aan toegevoegd: de vraag was om nog een ander deel van de kolom in de wachtkamer op de begane grond te ontwerpen ditmaal met de focus op cybercriminaliteit.

 

 

CMH_Anuli Croon, photography Daria Scagliola
photography: Dutch Ministery of Defence


19 june 2019 opening renewed Central Miltairy Hospital by Queen Máxima and Minister of Defence Ank Bijleveld.  


photography: Daria Scagliola, Ministerie van Defensie _ Werry Crone / Dagblad Trouw

CMH_Anuli Croon, photography Daria Scagliola
CMH_Anuli Croon, photography Daria Scagliola