various texts - diverse teksten

decorative playfulness and profundity

Anuli Croon's colourful, severely structured paintings automatically activate the beholder's reservoir of associations: images and impressions of mysteriousness, ambiguity, references to primitive art, comic characters and commercials, everyday household items, fabric patterns and universal symbols for human gestures and body language are just a few of the elements of her imagery.

 

On closer consideration, however, more signs of ambiguity pop up in the image: does the one figure in the series 'Mug & City' wrap his arms around the other to protect him or do we see the very opposite, a kind of hostile stalking, enforcing subjection? The word 'mug' in the title seems to refer to an unpleasant character, but at the same time the colourful, schematically represented faces of the figures call forth more amiable associations. All these paradoxical qualities of openness and mysteriousness, of decorative playfulness and profundity are typical of the work of this remarkable painter.

 

Vera Illés (adapted by Anton Hoeksema)

 

EN Texts by Vera Illés, Landa van Vliet, Jan van Heemst, Daniel R Gould.

ALONG

We recognize everything in Anuli Croon's large, clear paintings. The hands, eyes, buildings and ornaments are lovingly meticulous, but at the same time unsettling in their anonymity. We recognize everything and yet we go astray among the figures and the fragments of a metropolis. And then, disorientated, we see the beautiful composition, the intense colour patterns and the texture.

 

Landa van Vliet

SILENT WITNESSES

Anuli Croon paints in the vein of the cartoon. The work is extraordinarily colorful. The work looks simple without simplistic. The two-dimensional representation conforms wholly to the flat plane of the canvas or the wall. The coloration is mostly clear and primary. The paintings pairs analysis with intuition. They enable the viewer to riddles. Their cartoonish simplicity is deceptive. Where a story leads to a denouement, Anuli Croon keeps her plot cunningly hidden in a mix of hands, eyes, buildings, interiors and ornaments. People make their appearance as silent witnesses of unexplained affairs; they give text nor explanation. Yet they are clearly constructed with a loving touch. That alone protects them for the anonymity of the crowd.

 

Jan van Heemst

catalogus AANWINST Hogeschool Rotterdam

 

POP SCHOOL...

Rento Brattinga galerie is hanging the work of Anuli Croon who merges the elements of Pop School with geometric/abstraction. The colors tend to be strong and the "figurative" imagery more simple than that of a comic strip. Sometimes even the figurative comes across as a geometric - abstraction. She also has series on paper. Croon uses a stencil to create compositions which are all geom - abst that are sometimes contradictions to the style. The crowning piece in this exhibition is a large canvas (170 x 250 cm) which asserts itself magnificently: figurative and sort of abstract, great color contrast. Its got everything.

 

Daniel R. Gould

 

ANULI CROON

Patterns of Life / Levenspatronen

Made in Rotterdam 1999–2015

 

Paintings, works on paper and commissions by Dutch artist Anuli Croon (b. 1964) in Rotterdam between 1999 and 2015 fill the pages of this handsome, densely illustrated monograph. Brilliantly colored geometric shapes cover her large canvases, creating graphic depictions of people and places. Croon’s use of flat one-dimensional shapes for depicting her subject matter accentuates her bold forms and colors and creates a pop art–like feeling with reference to 1990s graphic designers and artists Mike Mills, Will Sweeney and the noted Geoff McFettridge. Contributing essays by Vera Illés, Aat Ceelen, Maarten Janssen and Dees Linders describe and provide insight into Croon’s large, clear paintings in which figures and fragments of a metropolis meticulously rendered in intense color, patterns and texture are unsettling in their anonymity.

 

February 2016 / Monograph / English & Dutch

Softcover / 6 ¾ x 9 ½ inches / 128 pp

16 b&w and 244 color

ISBN: 978-94-90322-59-5

 

JAP SAM BOOKS, THE NETHERLANDS

 

NL Korte teksten doorVera Illés, Landa van Vliet, Jan van Heemst, Piet de Jonge, Maurits van de Laar, Maartje Berendsen, Jeroen Glas, Joyce Dunki Jacobs.

Rijnstate Zevenaar is in een klap drie muurschilderingen rijker. Op de begane grond richting het liftenblok vervaardigde de Rotterdamse kunstenaar Anuli Croon dit een-twee-drietje dat begint bij de prikpoli, waar een aanzet te zien is van een patroon. Bij het trappenhuis is deze structuur zelfs muurvullend en keert vervolgens als fundament terug aan de zijkant van het liftenblok in een kleurrijk finalestuk; een compositie van mensenfiguren, handen, bomen en patronen.

 

DIY (Do It Yourself/ Doe het zelf)

 

In de mensfiguren, opgebouwd uit kleurrijke vlakken, blijken gelaatsuitdrukkingen nog niet te zijn ingevuld. Anuli Croon doet dit bewust om interpretaties zo open mogelijk te houden. De muurschildering DIY van Anuli Croon laat een versimpelde versie zien van de werkelijkheid, zoals in stripboeken en tekenfilms. Het bonte, maar zeker ook afgewogen kleurgebruik (van zachtroze tot aluminium) en grafische, handgeschilderde patronen zorgen ervoor dat de muurschildering een vanzelfsprekende, prominente plaats heeft gekregen in de omgeving. Zelfs de jassen, dassen, truien en tassen van passanten doen mee in dit tafereel. Voor een kort moment lijkt alles overzichtelijk te zijn.

 

 

Jeroen Glas

Arnhem 2018

 

De schilderijen van Anuli Croon zijn krachtig en kleurrijk. De personen zijn beeldvullend aanwezig, je kunt er niet omheen. De figuren hebben geen of weinig gezichtsuitdrukkingen waardoor de nadruk op hun handelingen komt te liggen. Zij kunnen daardoor een sterke emotie oproepen terwijl ze zelf afstandelijk zijn. Er zijn veel handen te zien en die handen houden vast of pakken vast. Of dat liefdevol is of niet is onduidelijk. Dat mag de toeschouwer met zijn blik en interpretatie zelf invullen.

Het werk is plat en ruimtelijk tegelijk. Personage en interieur lopen door elkaar. Waar de mens ophoudt en waar de ruimte eromheen begint is via een eerste indruk niet altijd duidelijk. Door middels van stempels, sjablonen en afplakken bouwt zij haar composities op. Haar bonte patronen en felle kleuren doen soms denken aan bedrukt textiel uitrAfrika; abstract en verhalend tegelijk.

Soms lijken patronen en personen uit de werkelijkheid over te lopen in het schilderij en andersom. Anuli Croon schildert een spel met binnen en buiten, zowel onderwerp als beeld zijn gelaagd. Gelaagd als het leven zelf. Direct en onontkoombaar.

 

 

Joyce Dunki Jacobs

Amsterdam 2017

 

 

uit REFLECTIE, TROOST, DOORGEVEN

Een overzicht van de vierde 100 aanwinsten voor de kunstcollectie van DELA

uitgave DELA Kunstzaken november 2017

decoratieve speelsheid en diepzinnigheid

De kleurrijke, strak vormgegeven schilderijen van Anuli Croon activeren als vanzelf het reservoir aan associaties van de beschouwer; beelden en indrukken van raadselachtigheid, dubbelzinnigheid, verwijzingen naar volkskunstuitingen, stripfiguren en reclamebeelden, alledaagse gebruiksvoorwerpen, stofpatronen en universele symbooltekens voor menselijke gebaren en lichaamstaal vormen slechts enkele elementen van haar beeldtaal.

 

Bij nadere beschouwing duiken nog meer signalen van dubbelzinnigheid op in het beeld; slaat die ene figuur in de serie ‘Tronie en Stad’ nu ter bescherming zijn armen om de andere figuur heen, of speelt zich hier het tegenovergestelde af en zien we een vijandig naderbij sluipen, een dwang tot onderwerping. Het woord Tronie uit de titel lijkt te verwijzen naar een onsympathiek karakter, tegelijkertijd echter roepen de kleurrijke, schematisch vormgegeven gezichten van de figuren vriendelijker associaties op. Al deze schijnbaar tegengestelde kwaliteiten van openheid en geheimzinnigheid, van decoratieve speelsheid en diepzinnigheid kenmerken het werk van deze opmerkelijke schilder.

 

Vera Illés (bewerkt door Anton Hoeksema)

 

LANGSHEEN

We herkennen alles in de grote duidelijke schilderijen van Anuli Croon. De handen, ogen, gebouwen en ornamenten zijn liefdevol precies, maar ook verontrustend anoniem. We herkennen alles en raken toch verdwaald tussen de figuren en de fragmenten van een metropool. Dan zien we zonder richtingsgevoel de mooie opbouw, de intense kleurpatronen en de verfhuid.

 

Landa van Vliet

STOMME GETUIGEN

Anuli Croon schildert in de trant van het beeldverhaal. Het werk komt buitengewoon kleurrijk over. Het oogt simpel zonder simplistisch te zijn. De twee-dimensionale voorstelling conformeert zich geheel en al aan het platte vlak van doek, wand of muur. Het coloriet is overwegend helder en primair.

De schilderingen paren analyse aan intuïtie. Ze stellen de kijker voor raadsels. Hun eenvoud is bedrieglijk. Waar een verhaal meestal uitloopt op een ontknoping, houdt Anuli Croon haar plot listig verborgen in een bonte mix van handen, ogen, gebouwen, interieurs en ornamenten.

Mensen maken hun opwachting als stomme getuigen van onopgehelderde zaken; ze geven tekst noch uitleg. Toch zijn ze duidelijk met een liefdevolle toets ten uitvoer gebracht. Dat alleen al behoedt ze voor de anonimiteit van de massa.

 

Jan van Heemst / catalogus AANWINST Hogeschool Rotterdam

 

 

 

VERWARRING

Een vriend van me heeft twee schilderijen van Anuli Croon in huis hangen. Iedere keer als ik bij hem op bezoek ben dan kijk ik met veel plezier naar die werken. Het zijn vreemde figuren.

Ze bestaan uit meerdere lagen die verschoven lijken ten opzichte van elkaar, als uitgeknipte stukken papier. Ik vind het zo knap hoe Croon me iedere keer weet te pakken met de spanning die ze in haar werk legt. Ze schept verwarring omdat haar schilderstijl zo onpersoonlijk lijkt maar de figuren die ze neerzet juist zulke uitgesproken karakters hebben. In haar presentatie bij Rento Brattinga galerie in Amsterdam toont ze schilderijen en prenten. Ik ben erg benieuwd naar haar nieuwe werk.

 

Piet de Jonge

Rotterdam 2011

AFTASTEND EN INTUITIEF

Anuli Croon’s schilderijen worden bepaald door patronen en geometrische vormen, die door hun kleur en structuur de toeschouwer dwingen het beeld nauwkeurig te lezen. Door het gebruik van verfroller, plakband en sjablonen hebben de patronen een neutraal en scherp uiterlijk, tegelijk is duidelijk te zien dat het beeld als geheel sterk aftastend en intuïtief is opgebouwd.

Na een eerste verkenning blijken de patronen ook als architectonische ruimtes te kunnen worden bekeken, waarbij meerdere kijkrichtingen en perspectieven in een schilderij naast elkaar bestaan. Anuli Croon doorbreekt hiermee onze geconditioneerde manier van kijken en biedt de toeschouwer de mogelijkheid op een nieuwe, onbevooroordeelde manier waar te nemen.

 

Maurits van de Laar

Den Haag 2009