PAINTINGS

PAINTINGS

One of Us 02, 180x150 cm, 2018 Anuli Croon
As we go 02 [blak landschap ] , 170x210 cm, 2018 Anuli Croon
One of Us 03, 180x150 cm, 2018 Anuli Croon
Anuli Croon at Dudokdegroot galerie 2018
Anuli Croon at Dudokdegroot galerie 2017
One of Us 01, 180x150 cm, 2018 Anuli Croon
Blak Landscape, 180x150 cm, 2017 Anuli Croon
Blak Landscape, 180x150 cm, 2017 Anuli Croon
TAC Eindhoven
Blak Landscape 02 | Blak Landschap 02, 170 x 250 cm, 2016 Anuli Croon / coll. DELA Rotterdam

The machine-generated compositions have no traditional 'handwriting' but are rendered a human touch through the manual use of small stamps.

 

Haute couture

The sources that Croon draws from are diverse. There are apparent influences of posters and comic strips from the 70s, patterns from haute couture or, by contrast, folk art. The artist applies them to a limited number of traditional themes – landscape, still life and portrait – but the execution is far less traditional. ..... MORE

 

De machinaal gegenereerde composities kennen geen traditioneel 'handschrift' maar krijgen een menselijke 'touch' door handmatig gebruik van stempeltjes.

 

Haute couture

De bronnen waar Croon uit put zijn divers. Er zijn invloeden aan te wijzen van jaren zeventig posters en strips, stofpatronen uit de haute couture of juist de volkskunst. Die past de kunstenaar toe op een beperkt aantal klassieke thema's - landschap, stilleven en portret - maar de uitvoering is veel minder klassiek. ..... MEER

Blak Landscape 04 | Blak Landschap 04, 40 x 60 cm, 2016 Anuli Croon
Landscape, 40x60 cm, 2017 Anuli Croon
The Frozen Fountain Amsterdam | Anuli Croon
Mug & City X | Tronie & Stad X, 180x150 cm, 2016 Anuli Croon _ Private collection Seoul, KOR
Mug & City XI | Tronie & Stad XI, 180x150 cm, 2016 Anuli Croon
Anuli Croon [solo], at galerie dudokdegroot | Rento Brattinga galerie Amsterdam 2015 fotografie Daria Scagliola
Mug & Phiz X, 110x80 cm, 2013 Anuli Croon
 Studio | Atelier, Anuli Croon, Rotterdam, 2008
 Wind's Up VI | Het Waait VI, 170x250cm, 2013 | Anuli Croon
 Mug & City VII | Tronie & Stad VII, 180x150 cm, 2014 Anuli Croon / private collection
Blak Landscape 03 | Blak Landschap 03, 40 x 60 cm, 2016 Anuli Croon / private collection
Mug & City IV | Tronie & Stad IV, 180x150 cm, 2013 ANULI CROON / coll. Buitenlandse Zaken Den Haag | Foreign Affairs The Hague
Mug & Phiz XI, 120x90 cm, 2014 Anuli Croon / private collection
Tronie | Mug, 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon // Private collection
Mug & City III | Tronie & Stad III, 180x150 cm, 2013 Anuli Croon # /coll. DELA
Mug & City II | Tronie & Stad II, 180x150 cm, 2014 Anuli Croon #Private coll.
Fragment of a city | Stadsfragment, 30x40cm, 2015 ANULI CROON
Tronie | Mug, 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon
Tronie | Mug, 40 x 30 cm, 2014 Anuli Croon
 Mug & City VIII | Tronie & Stad VIII, 180x150 cm, 2014 Anuli Croon / coll. DELA
The Frozen Fountain Amsterdam | Anuli Croon
Mint | London 2018 , photography by Inge Clemente
Mug & City II | Tronie & Stad II, 180x150 cm, 2013 Anuli Croon
Fragment of a city | Stadsfragment, 30x40cm, 2015 ANULI CROON
Mug & Phiz XII, 120 x 90 cm, 2014 Anuli Croon
Tronie | Mug, 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon // Private collection
Blak Landscape 02 | Blak Landschap 02, 170 x 220 cm, 2016 Anuli Croon
Fragment of a city | Stadsfragment, 30x40cm, 2015 ANULI CROON
Tronie | Mug, 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon
Tronie | Mug, 40 x 30 cm, 2014 Anuli Croon / private collection
Tronie | Mug, 40 x 30 cm, 2016 Anuli Croon
 Mug & Phiz VII, 110x80 cm, 2013 Anuli Croon // private coll.

Film strips

Croon's stern way of painting makes her technical method of working easily identifiable. The compositions built up with the help of stencils and stamps are usually placed in front of a decor of exuberant patterns reminding one of film strips flashing by. The stir in the background isolates the stilled humanity, causing the different layers in this work to converge in a strained, but consequently fascinating overall picture.

Even when Croon chooses not to depict human figures and instead creates her compositions in a purely abstract manner – as in Architectural Construction VI – the stratification of the surface demonstrates an exceptional quality. ...... MORE

 

Filmstroken

Croons strakke schilderwerk maakt haar technische werkwijze direct herkenbaar. De door middel van sjablonen en stempels opgebouwde composities staan meestal voor een decor van uitbundige patronen dat doet denken aan voorbij flitsende filmstroken. De drukte op de achtergrond isoleert de verstilde menselijkheid en maakt dat de diverse lagen in dit werk samenkomen in een geforceerd, maar daardoor juist fascinerend totaalbeeld.

Ook als Croon niet voor een menselijke verbeelding kiest en op puur abstracte wijze haar composities maakt – zoals in Architectonische constructilische Architectural construction VI ) – is de gelaagdheid van de oppervlakte van een bijzondere kwaliteit. ..... MEER

Architectural construction V | Architectonische constructie V, 180x225cm, 2008  Anuli Croon
Red Nose II | Rode Neus II, 180x150 cm, 2010 ANULI CROON
Mug & Phiz XV, 120 x 90 cm, 2016 Anuli Croon
Mug & Phiz IV, 120 x 90 cm, 2016 Anuli Croon
Fragment of a city | Stadsfragment, 30x40cm, 2013 ANULI CROON
 Architectural construction IV | Architectonische constructie IV, 170x210cm, 2008 Anuli Croon
 Interior VI | Interieur VI, 190x150cm, 2007, Anuli Croon
Yellow Sweater II | Gele Trui II, 180x150 cm, 2010 Anuli Croon
Mug & Phiz VI, 120 x 90 cm, 2013 Anuli Croon / Private coll.
Mug & Phiz VIII, 120 x 90 cm, 2013 Anuli Croon / coll. DELA
 Wind's Up II | Het Waait II, 170x270cm, 2011 // Coll. Hogeschool Rotterdam
Anuli Croon [solo], dudokdegroot | Rento Brattinga galerie Amsterdam 2013 fotografie Daria Scagliola, Anuli Croon
Landscape, 40x60 cm, 2017 Anuli Croon
Fragment of a city | Stadsfragment, 30x40cm, 2015 ANULI CROON
Architectural construction VII | Architectonische constructie VII, 210x170cm, 2008  Anuli Croon
Architectural construction VII | Architectonische constructie VII, 170x210cm, 2008 Anuli Croon // Private collection The Hague
 Wind's Up V | Het Waait V, 170x250cm, 2011 Anuli Croon
Mug & City II | Tronie & Stad I, 180x150 cm, 2014 Anuli Croon // coll. VUMC Amsterdam
Wind's Up III | Het Waait III, 170 x 220 cm, 2011 ANULI CROON
Mug & Phiz XIII, 120 x 90 cm, 2014 Anuli Croon / private coll.
Fragments of a city | Stadsfragmenten, (12 x) 30x40 cm, 2009 - 2012 | Anuli Croon
Interior VII | Interieur VII, 200x230cm, 2007  Anuli Croon
Anuli Croon | Buro Beukorkest at TAC Eindhoven 2017

ALONG We recognize everything in Anuli Croon's large, clear paintings. The hands, eyes, buildings and ornaments are lovingly meticulous, but at the same time unsettling in their anonymity. We recognize everything and yet we go astray among the figures and the fragments of a metropolis. And then, disorientated, we see the beautiful composition, the intense colour patterns and the texture. LvV MORE

 

LANGSHEEN We herkennen alles in de grote duidelijke schilderijen van Anuli Croon. De handen, ogen, gebouwen en ornamenten zijn liefdevol precies, maar ook verontrustend anoniem. We herkennen alles en raken toch verdwaald tussen de figuren en de fragmenten van een metropool. Dan zien we zonder richtingsgevoel de mooie opbouw, de intense kleurpatronen en de verfhuid. LvV MEER

Interior V | Interieur V, 195x170cm, 2007  Anuli Croon
Architectural construction III -Grass | Architectonische constructie III -Gras, 190x230cm, 2007 Anuli Croon
 Interior IX | Interieur IX, 250x170cm, 2007 Anuli Croon
Interior VII | Interieur VII, 200x230cm, 2007  Anuli Croon
Interior VII | Interieur VII, 200x230cm, 2007  Anuli Croon
Interior VII | Interieur VII, 200x230cm, 2007  Anuli Croon
Mug | Tronie, 40 x 30 cm, 2002 private collection
interior, 30x40cm, Anuli Croon / private collection
six figures, 170x250cm, 2004 | Anuli Croon // private collection Den Haag
Kunstcentrum Delft 2008, solo Anuli Croon // photography Jannes Linders
Koppel, 110x80cm, 2003 | Anuli Croon // private collection Rotterdam
Kunstcentrum Delft 2008, solo Anuli Croon // photography Jannes Linders
Green sweater | Groene trui, 170x220cm, 2002
Koppel, 110x80cm, 2003 | Anuli Croon // private collection Rotterdam
Hilfiger, 250 x 170cm, 2001 Anuli Croon
Table I | Tafel I, 240x160cm, 2002 Anuli Croon
Table IV | Tafel IV, 170x210cm, 2002 | Anuli Croon // Coll. Foreign Affairs The Hague | Buitenlandse zaken Den Haag
Mug | Tronie, 40 x 30 cm, 2004 Anuli Croon
sitting figure (after Holbein), 180x140cm, 2003, Anuli Croon // private collection
sitting figure (after Holbein),180x140cm, 2003, Anuli Croon
sitting figure (after Holbein), 180x140cm, 2003 | Anuli Croon // collection CBK Rotterdam

Material / transformation

I make my paintings as well as my works on paper (including those in copies) with the help of paint rollers, small brushes, Scotch tape, ruler, home-made stencils and stamps. For materials I use gesso, matt acrylic paint, fluorescent paint, metallic paint and crayons. The handwriting has no touch. The material is framed by tape, stencils and ruler. The texture is matt - except where metallic paint has been applied - and looks more like textile than paint. This springs from the idea to develop my own imagery from an analytical and detached modus operandi, in which the diversity of my artistic interests can be incorporated. ... MORE

 

Materiaal / transformatie

Zowel mijn schilderijen als de werken op papier (ook de werken in oplage) maak ik met behulp van verfrollers, kleine penselen, plakband, liniaal, zelfgemaakt sjablonen en stempels. Als materiaal gebruik ik gesso, matte acrylverf, fluorescerende verf, metallic-verf en (kleur)potloden. Het handschrift is zo goed als toetsloos. Het materiaal wordt door plakband, sjablonen en liniaal ingekaderd. De verfhuid is mat -behalve waar metaalverf is ingezet- en oogt eerder als stof dan als een verfhuid. Dit komt voort uit de idee vanuit een analytische en intuïtieve werkwijze een eigen beeldtaal te ontwikkelen waarin de diversiteit van mijn beeldinteresses verwerkt kan worden. ... MEER

Combat II, 170x140cm, 2001 | Anuli Croon // Private collection
Combat I, 190x150cm, 2001 | Anuli Croon // Private collection
Mug | Tronie, 40 x 30 cm, 2002 Anuli Croon // Coll. HEDEN, The Hague
Combat II, 170x140cm, 2001 | Anuli Croon // Private collection
Yellow Sweater II, 210x170cm, 2002 Anuli Croon
Deux - pièces II, 190x150cm, 2001 Anuli Croon
Mug | Tronie 2002 Anuli Croon Private collection
Mug | Tronie, 40 x 30 cm, 2002 Anuli Croon
TENT., Rotterdam | STILET | 2001 Anuli Croon
Deux - pièces II, 190x150cm, 2001 Anuli Croon Sweater [mobile] | Trui [mobiel], 220x156cm, 2000 Anuli Croon / private collection
studio Anuli Croon, Rotterdam, 2001
Yellow Sweater 1998 Anuli Croon / private collection
Yellow Sweater I, 171x141cm, 1999 AC // Private coll.
Magic Tattoo II, 171x14ccm, 1999
Plantmotief II, 177x141cm, 1999 Anuli Croon